ÇANAKKALE ARKEOLOJİ MÜZESİ
.

.

Arkeoloji müzesinin girişinde yer alan birinci salonda; etnografik eserler, özgün Çanakkale seramikleri ile He-lenistik ve Roma çağlarına ait taş eserler sergilenmektedir.

İkinci salonda; Paleolitik ve Neolitik devirlerden taş eserler, Troas Bölgesi Eski Tunç Çağı seramikleri, Truva I dönemi eserleri ile Çan ve Yenice tümülüslerinde bulunan Helenistik devre ait eserler yer almaktadır.

Üçüncü salonda; MÖ. 6.-5. yüzyıllara ait, Assos eserleri ve seçkin sikke örnekleri bulunmaktadır.

Dördünü salonda; MÖ. 6.-2. yüzyıllar arasına ait ve Dardanos tümülüsünde bulunan bronz, ahşap, seramik eserler ile altın takılar ziyaretçilere su-nulmaktadır.

Beşinci salonda; MÖ. 6.- 2. yüzyıllara ait Bozcaada nekro-poi buluntuları ile su altı bulun-tuları olan amphoralar sergilen-mektedir.

Altıncı Salonda; keramikten yapılmış eserler, bronz aletler ve çeşitli mermer eserler teşhir edil-mektedir.

.

.[Savaş Öncesi] Deniz Harekâtı] [Kara Harekâtı] [Hava Harekâtı] [Savaşın Sonuçları]
[Bilinmeyenler] [Kişiler] [Şiirler] [Menkıbeler] [Albüm] [Kronoloji] [Gaziler] [Çanakkale İçinde]
[Kaynakça] [Bibliyografya] [CD-ROM] [Aktüel] [Arama] [Ana Sayfa]