"ÇANAKKALE 1915" CD-ROM'u Anabaşlıkları ve Açıklamaları

 • Panorama
  Çanakkale Savaşları'nın; orijinal filmler, fotoğraflar ve belgelerle hazırlanmış 43 dakikalık belgesel bir özeti.
 • Ülkeler
  Çanakkale Savaşları'na asker göndermiş bütün ülkelerin tarihleri, askeri güçleri ve siyasi durumları hakkında bilgilerin bulunduğu bir bölümdür.
 • Birinci Dünya Savaşı
  Çanakkale Cephesi'ni de kapsayan Birinci Dünya Savaşı'nın başlama nedenleri, yıl yıl savaşın gelişimi ve savaşın sonunda yapılan anlaşmalarla birlikte, tarafların verdiği kayıpları içeren bir bölümdür.
 • Savaş Öncesi
  Çanakkale Savaşları başlamadan önce, Osmanlı Devleti'nin iç ve dış siyasi durumu.
 • Deniz Harekâtı
  Çanakkale Cephesi'nin açılmasıyla başlayan deniz savaşlarının tümü hakkında açıklamaların bulunduğu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yaşandığı 18 Mart günü ile ilgili canlandırılmış ve seslendirilmiş krokilerin bulunduğu bir bölümdür.
 • Kara Harekâtı
  Çanakkale Cephesi'nde kara savaşlarının başladığı 25 Nisan 1915'ten, 9 Ocak 1916'ya kadar yapılan tüm muharebelerin gelişimi, canlandırılmış ve seslendirilmiş krokileri ile bu muharebelerin komuta kadrolarının bulunduğu bir bölümdür.
 • Hava Harekâtı
  Bu bölümde, Çanakkale Savaşları sırasında, savaş alanlarına henüz yeni çıkmış olan uçakların etkinliklerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.
 • Savaş Ortamı
  Çanakkale Savaşları sırasında gerek Türk, gerekse Müttefik askerlerinin cephe hayatı, pislikle, sineklerle ve açlıkla mücadeleleri ile, bu savaşlar sırasında yapılan karşılıklı propaganda etkinlikleri ve lojistik faaliyetler hakkındaki açıklamaların bulunduğu bir bölümdür.
 • Savaşın Sonuçları
  Çanakkale Savaşları'nın Türk ve dünya tarihi üzerindeki etkileri ve tarafların bu savaşlar sonucu verdiği ağır kayıpları içeren bir bölümdür.
 • Bilinmeyen Yönleri
  Çanakkale Savaşları'nın merak edilen yönleri, üstüne gidilmemiş boyutları ve bilinmesi, araştırılması gereken tarafları bu bölüm içinde işlenmiştir.
 • Şehitlik ve Anıtlar
  Çanakkale Savaşları sırasında, Türk ve Müttefik askerlerinin şehitlik ve mezarlıkları ile kahraman askerler anısına yapılan anıtların fotoğraflı açıklamaları.
 • Mustafa Kemal
  Çanakkale Savaşları sırasında büyük kahramanlık göstererek, bu savaşların seyrinde tarihi rol oynayan Mustafa Kemal'in kendi kaleminden tuttuğu raporlar, hakkında yazılmış makale ve röportajları içeren ayrıntılı ve titizlikle hazırlanmış bir bölümdür.
 • Karar Adamları
  Bu bölümde, Çanakkale Savaşları sırasında askeri ve siyasi açıdan söz sahibi olan, bu cephenin açılmasında, savaşların seyrinde ve sonuçlarında etkili olmuş Enver Paşa, Liman von Sanders, Ian Hamilton ve Churchill hakkındaki bilgiler bulunmaktadır.
 • Ne Dediler
  Çanakkale Savaşları'nda gazi olmuş kahraman Türk askerleri ile yapılmış röportajları, Anzak askerleri ile yapılmış anketleri, o dönem edebiyatçılarının yorum ve hikayeleri ile cephedeki Anzak askerlerinin Çanakkale Cephesi'ni anlatan Anzak Kitabı'ndan alıntıların bulunduğu bir bölümdür.
 • Anılar Günlükler
  Çanakkale Savaşları sırasında, askeri ya da siyasi açıdan bu savaşlara tanıklık etmiş ve bu cephenin etkilerini anı veya günlüklerine konu etmiş kişilerin kitaplarından, önemli konulara ilişkin alıntıların bulunduğu bir bölümdür.
 • Menkıbeler
  Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanların destansı, özveri, cesaret ve yürek dolu öykülerini içeren, seslendirilmiş bir bölümdür.
 • Kişiler
  Çanakkale Savaşları sırasında; askeri ya da siyasi alanlarda görev almış kişilerin hayatları ve fotoğraflarından oluşturulmuş bir bölümdür.
 • Albüm
  Bu bölümde, Çanakkale Savaşları'nın başlamasından sonuçlanmasına kadar geçen süre içinde çekilmiş fotoğrafların, çeşitli kaynaklardan ve arşivlerden derlenmiş yedi konu başlığı altında toplanmış bir seçkisini bulacaksınız.
 • Şiirler
  Çanakkale'de yaşanan olağanüstü zaferi ölümsüzleştiren, dilden dile, nesilden nesile ulaştıran, usta kalemlerden bir şiir seçkisi.
 • Kronoloji
  Çanakkale Savaşları'nın başlangıcından sonuna gün gün gelişimi.
 • Bibliyografya
  Çanakkale Savaşları ile ilgili yazılmış eserlerden ulaşılabildiği ölçüde derlenerek oluşturulmuş, eserlerin bibliyografik kimliklerini içeren bir bölüm.
 • Arama
  Anahtar kelimeler yardımı ile, istenen bilgiye en kısa yoldan ulaşım.
 • Kaynakça
  "Çanakkale 1915" Cd-Rom'unun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar ve kimlik bilgilerini içeren bir bölümdür.

Sayfayı Kapat

 
Bütün hakları saklıdır. © 2001 FORSNET