KRONOLOJİ (Nisan - 1915)
.
.
1 Nisan 1915 General Weber'in Kalvert Çiftliği'nde Mürettep Kolordu Komutanlığı Görevine Başlaması.
10 Nisan 1915 - General Hamilton'un Mondros'a Gelmesi.
- Avustralya Tümeni'nin Büyük Kısmının, Mondros'a Gelmesi.
16 Nisan 1915 Demirhisar torpidobotunun kendini karaya oturtup batması.
17 Nisan 1915 E-15 İngiliz Denizaltı Gemisinin, Boğaz'da Hasara Uğratılıp Karaya Oturtulması.
18-19
Nisan 1915
İngilizlerin, Torpido Atarak E-15 Denizaltı Gemisini Batırmaları.
25 Nisan 1915 İtilaf güçlerinin en geniş kapsamlı ilk çıkarması.
27 Nisan 1915 İngiliz denizaltı gemilerinin Marmara’da denizaltı savaşına başlamaları ve Barbaros zırhlısının bir denizaltı tarafından batırılması.
28 Nisan 1915 Birinci Kirte muharebesi.
30 Nisan 1915 Sultanhisar torpidobotunun E-2 İngiliz denizaltı gemisini batırması.
.

.[Savaş Öncesi] Deniz Harekâtı] [Kara Harekâtı] [Hava Harekâtı] [Savaşın Sonuçları]
[Bilinmeyenler] [Kişiler] [Şiirler] [Menkıbeler] [Albüm] [Kronoloji] [Gaziler] [Çanakkale İçinde]
[Kaynakça] [Bibliyografya] [CD-ROM] [Aktüel] [Arama] [Ana Sayfa]